අන්තර් පාරිවේණික භාෂා හා සාහිත්‍ය තරග 2020

අන්තර් පාරිවේණික භාෂා හා සාහිත්‍ය තරග මෙම වර්ශයේ නොපැවැත්වෙන බව පිරිවෙන්වන් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ, පූජ්‍යපාද වටිනාපහ සෝමානන්ද නාහමිපාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. උන් වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ(28) දින මාර්ගගතව රැස්වූ පිරිවෙන් මාණ්ඩලික නිලධාරි හා ගුරු උපදේශක හමුවේ දී.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් අන්තර් පාසල් සෞන්දර්යය තරග පැවැත්වීම ද මෙම වසරේ සිදු නොකිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින් විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවත්වෙන පිරිවෙන් තරගද පැවැත්වීම සෞඛ්‍යාරක්‍ෂිත නොවන බවයි උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්න‍ෙ.

එම හමුවේ දී අදහස් දක්වන අධ්‍යක්‍ෂ හිමිපාණන්වහන්සේ,

කහගල චන්දාලෝක හිමි
Latest posts by කහගල චන්දාලෝක හිමි (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: