නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ හිමිපාණන්ට අම්පාර පිරිවෙන් සමූහයේ සුබපැතුම්…

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාව මගින් නැගෙනහිර පළාත සඳහා පත් කෙරුණු නව නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පිරිවෙන්) පූජ්‍යපාද මැදිරිගිරියේ විනීත හිමිපාණන් ට අම්පාර පිරිවෙන් සමූහයේ සුබ පැතුම්.
උන්වහන්සේ බොහෝ කලක් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ හිමිපාණන් වශයෙන් කටයුතු කළ අතර එම කාලය තුළ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ගුණාත්මකව සංවර්ධනය කිරීමට සක්‍රිය දායකත්වය සපයනු ලැබුවා.
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අම්පාර කලාපය හා දෙහිඅත්තකණ්ඩිය- මහඔය කලාප භාර සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ හිමිවරුන් හා ගුරු උපදේශක මණ්ඩලය, පරිවෙනාධිපති කෘත්‍යාධිකාරි සංගමය හා සියලු පිරිවෙන් ප්‍රජාව මෙසේ උන්වහන්සේ වෙත සුභාශිංසන එක්කරනු ලබනවා.

කහගල චන්දාලෝක හිමි
Latest posts by කහගල චන්දාලෝක හිමි (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: