සංශෝධිත පාසල් වාර සටහන 2020

ජුලි 06 වන දින සිට ආරම්භ කෙරෙන පාසල් සඳහා සංශෝධිත පාසැල් දින  සටහන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාාංශය නිවේදනයක කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දෙවන වාරය සඳහා ජුලි 06 වන දින සිට සැප්තැම්බර් 04 දින දක්වාත්
තෙවන වාරය සඳහා පාසැල් ඔක්තෝබර්  05 වන දින සිට නොවැම්බර් 27 දින දක්වාත් පාසල් අධ්‍යන කටයුතු සිදු කෙරන බවයි ඒහි සඳහන් වන්නේ.

[su_button url=”https://amparapiriven.com/wp-content/uploads/2020/06/school-Êlender-scaled.jpg” target=”blank” style=”glass” desc=”සංශෝධිත වාර සටහන මෙතනින්”]විශාල කර බලන්න[/su_button]

එමෙන් ම අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබූ උසස් පෙළ විභාගය සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි දා සිට ඔක්තෝබර් 2 වැනි දා තෙක් පවත්වන බවත්, 5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සැප්තැම්බර් 13 වැනි ඉරිදා පවත්වන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: