අපව අමතන්න

පූජ්‍ය මැදිරිගිරියේ විනීත හිමිපාණෝ

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පිරිවෙන්) නැගෙනහිර පළාත 071 8180978

ආචාර්ය කිරිඳිවැල සෝමරතන නාහිමි

පිරිවෙන් අධ්‍යාන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
071 8333322

පූජ්‍ය කහගල චන්දාලෝක හිමි

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පිරිවෙන්) අම්පාර කලාප
0715849449

පූජ්‍ය මොණරාගල නන්දසිරි හිමි

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පිරිවෙන්)
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය – මහඔය කලාප
071 9301206

සම්බන්ධවන්න

ලිපිනය

සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය, සිරි සුබෝධි පිරිවෙන, සේනාගම, වැරැන්කැටගොඩ.

විද්යුත් තැපෑල

info.amparapiriven@gmail.com

අපව අමතන්න.

0715849449

ඔබේ අදහස් අපට කියන්න

ඔබට වැදගත්.....

අම්පාර දිස්ත්‍රික් ගුරු උපදේශක මණ්ඩලය

පූජ්‍ය උහන ධම්මරතන හිමි

ත්‍රිපිටක ධර්මය ගුරු උපදේශක
071 4442751

පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සද්ධානන්ද හිමි

සිංහල විෂය ගුරු උපදේශක
071 65 59 940

පූජ්‍ය යටිමාදුරේ ධම්මාලෝක හිමි

සමාජීය විද්‍යා විෂය ගුරු උපදේශක
071 8931302

පූජ්‍ය ඇකිරියේ සුමනරතන හිමි

සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක
071314223

පූජ්‍ය මිල්ලැත්තෑවේ විමලකිත්ති හිමි

දෙමළ විෂය ගුරු උපදේශක
0717703012

පූජ්‍ය ගෝනගල සුධම්ම හිමි

භාවනා විෂය ගුරු උපදේශක
071 82 70 993

පූජ්‍ය වැවගම ශාසනරතන හිමි

පාලි විෂය ගුරු උපදේශක
071 1933437

අජන්ත සමන්තිලක මහතා

ගණිතය විෂය ගුරු උපදේශක
0718492072

නුවන් චතුරංග මහතා

ඉංග්‍රීසි විෂය ගුරු උපදේශක
071 031 83 16

සෝදිත රාජපක්‍ෂ මහතා

තොරතුරු තාක්‍ෂණ ගුරු උපදේශක
0717426453

ටමීර ප්‍රභාත් මහතා

විද්‍යා විශය ගුරු උපදේශක
071 98 53 840

අම්පාර දිස්ත්‍රික් පරිවෙනාචාර්ය සමූහය

Hakamana wimalajothi
Amila indika
Millaththawe wimalakiththi himi
Latest posts by Millaththawe wimalakiththi himi (see all)
Millaththawe wimalakiththi himi
soditha rajapaksha HS
උඩුහාවර මහින්ද හිමි
ප්‍රියන්ජිත් බාලසූරිය
Madakalapuwe ghanananda himi
Amila indika
Kahagala senananda himi
mapalane amithananda himi
Srilal pradeep HIS
යටිමාදුරේ ධම්මාලෝක හිමි
Tameera prabath SS
Srilal Pradeep
Latest posts by Srilal Pradeep (see all)
Yatimadure dammaloka himi
මිරහලේ උදිත හිමි
Avatar
Latest posts by Shashika (see all)
  Avatar
  Latest posts by subodhi (see all)
   Avatar
   Latest posts by Wimalarathana thero (see all)
    Avatar
    Latest posts by fendero (see all)
     Avatar
     Latest posts by Rev Udabowala Ariyadhamma Thero (see all)
      Avatar
      Latest posts by Soditha (see all)
       Avatar
       Latest posts by D.H.G.Deera tharanga (see all)
        Avatar
        Latest posts by Batagalle pannarathana (see all)
         Avatar
         Latest posts by Eranda (see all)
          Avatar
          Latest posts by Gurulupotha sumanananda himi (see all)
           Avatar
           Latest posts by Saranathissathero06@gmail.com (see all)
            Avatar
            Latest posts by Pemarathana (see all)
             Avatar
             Latest posts by Theldeniyaye (see all)
              Avatar
              Latest posts by Maliduwa (see all)
               Avatar
               Latest posts by Narada thero (see all)
                Avatar
                Latest posts by Wellagiriye Dhammarathana thero (see all)
                 Avatar
                 Latest posts by Soditha Rajapaksha IT (see all)
                  Avatar
                  Latest posts by amitha (see all)
                   Avatar
                   Latest posts by H.M.U.G.S.BANDA (see all)
                    Avatar
                    Latest posts by thushan (see all)
                     Avatar
                     Latest posts by Sampath (see all)
                      Avatar
                      Latest posts by Lional2110 (see all)
                       Avatar
                       Latest posts by Dhamma vilasa himi (see all)
                        Avatar
                        Latest posts by soditha1 (see all)
                         Avatar
                         Latest posts by DINESH (see all)
                          Avatar
                          Latest posts by Rev. B. Samiha thero (see all)
                           Avatar
                           Latest posts by Rev Kandegama Soratha himi (see all)
                            Avatar
                            Latest posts by Chathurika (see all)
                             Avatar
                             Latest posts by Unawatune Wajirawansa Thero (see all)
                              Avatar
                              Latest posts by Rev.Angunukolapelesse nagitha (see all)
                               Avatar
                               Latest posts by Rev.Ganthune Suchinna thero (see all)
                                Avatar
                                Latest posts by Wewagama saddhamangala thero (see all)
                                 Avatar
                                 Latest posts by Rathanabuddhi rev (see all)
                                  Tameera prabath
                                  Latest posts by Tameera prabath (see all)
                                   Avatar
                                   Latest posts by Muditha (see all)
                                    Avatar
                                    Latest posts by Madhuranga sandhakelum (see all)
                                     Avatar
                                     Latest posts by Ayagama (see all)
                                      Avatar
                                      Latest posts by Rew.meththinda (see all)
                                       Avatar
                                       Latest posts by deepanandha (see all)
                                        Avatar
                                        Latest posts by contributor (see all)
                                         Avatar
                                         Latest posts by madusanka (see all)
                                          %d bloggers like this: