අපව අමතන්න

පූජ්‍ය මැදිරිගිරියේ විනීත හිමිපාණෝ

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පිරිවෙන්) නැගෙනහිර පළාත 071 8180978

ආචාර්ය කිරිඳිවැල සෝමරතන නාහිමි

පිරිවෙන් අධ්‍යාන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
071 8333322

පූජ්‍ය කහගල චන්දාලෝක හිමි

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පිරිවෙන්) අම්පාර කලාප
0715849449

පූජ්‍ය මොණරාගල නන්දසිරි හිමි

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පිරිවෙන්)
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය – මහඔය කලාප
071 9301206

සම්බන්ධවන්න

ලිපිනය

සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය, සිරි සුබෝධි පිරිවෙන, සේනාගම, වැරැන්කැටගොඩ.

විද්යුත් තැපෑල

[email protected]

අපව අමතන්න.

0715849449

ඔබේ අදහස් අපට කියන්න

ඔබට වැදගත්.....

අම්පාර දිස්ත්‍රික් ගුරු උපදේශක මණ්ඩලය

පූජ්‍ය උහන ධම්මරතන හිමි

ත්‍රිපිටක ධර්මය ගුරු උපදේශක
071 4442751

පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සද්ධානන්ද හිමි

සිංහල විෂය ගුරු උපදේශක
071 65 59 940

පූජ්‍ය යටිමාදුරේ ධම්මාලෝක හිමි

සමාජීය විද්‍යා විෂය ගුරු උපදේශක
071 8931302

පූජ්‍ය ඇකිරියේ සුමනරතන හිමි

සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක
071314223

පූජ්‍ය මිල්ලැත්තෑවේ විමලකිත්ති හිමි

දෙමළ විෂය ගුරු උපදේශක
0717703012

පූජ්‍ය ගෝනගල සුධම්ම හිමි

භාවනා විෂය ගුරු උපදේශක
071 82 70 993

පූජ්‍ය වැවගම ශාසනරතන හිමි

පාලි විෂය ගුරු උපදේශක
071 1933437

අජන්ත සමන්තිලක මහතා

ගණිතය විෂය ගුරු උපදේශක
0718492072

නුවන් චතුරංග මහතා

ඉංග්‍රීසි විෂය ගුරු උපදේශක
071 031 83 16

සෝදිත රාජපක්‍ෂ මහතා

තොරතුරු තාක්‍ෂණ ගුරු උපදේශක
0717426453

ටමීර ප්‍රභාත් මහතා

විද්‍යා විශය ගුරු උපදේශක
071 98 53 840

අම්පාර දිස්ත්‍රික් පරිවෙනාචාර්ය සමූහය

කහගල චන්දාලෝක හිමි
Latest posts by කහගල චන්දාලෝක හිමි (see all)
Latest posts by Millaththawe wimalakiththi himi (see all)
Latest posts by Srilal Pradeep (see all)
Latest posts by D.H.G.Deera tharanga (see all)
  Latest posts by Batagalle pannarathana (see all)
   Latest posts by Rev Udabowala Ariyadhamma Thero (see all)
    Latest posts by udayangi (see all)
     Latest posts by Manjula95 (see all)
      Latest posts by Pemarathana (see all)
       Latest posts by Theldeniyaye (see all)
        Latest posts by Gurulupotha sumanananda himi (see all)
         Latest posts by K.wimalasara (see all)
          Latest posts by Pst (see all)
           Latest posts by contributor (see all)
            Latest posts by Eranda (see all)
             Latest posts by weeraba maha piriwena (see all)
              Latest posts by H.M.U.G.S.BANDA (see all)
               Latest posts by thushan (see all)
                Latest posts by Narada thero (see all)
                 Latest posts by Wellagiriye Dhammarathana thero (see all)
                  Latest posts by subodhi (see all)
                   Latest posts by Maliduwa (see all)
                    Latest posts by amsiri-subodhi-pirivena (see all)
                     Latest posts by Uduhawara indasiri thero (see all)
                      Latest posts by Rev. B. Samiha thero (see all)
                       Latest posts by Lional2110 (see all)
                        Latest posts by Dhamma vilasa himi (see all)
                         Latest posts by Soditha (see all)
                          Latest posts by Sampath (see all)
                           Latest posts by ambagahawelle buddha rathana (see all)
                            Latest posts by Sajith piyadarshana wijethunga (see all)
                             Latest posts by Ven. G. Rathnaloka Thera (see all)
                              Latest posts by sudhamma (see all)
                               Latest posts by Wewagama saddhamangala thero (see all)
                                Latest posts by Rathanabuddhi rev (see all)
                                 Latest posts by Unawatune Wajirawansa Thero (see all)
                                  Latest posts by Rev.Angunukolapelesse nagitha (see all)
                                   Latest posts by Chathurika (see all)
                                    Latest posts by JefferyEthig (see all)
                                     Latest posts by zen fos (see all)
                                      Latest posts by Munwaththe vimaladhamma (see all)
                                       Latest posts by Ayagama (see all)
                                        Latest posts by Madhuranga sandhakelum (see all)
                                         Latest posts by Muditha (see all)
                                          Latest posts by GabrielTob (see all)
                                           Latest posts by Soditha Rajapaksha IT (see all)
                                            Latest posts by amitha (see all)
                                             Latest posts by yasassi himi (see all)
                                              Latest posts by sanjuthenuwara (see all)
                                               Latest posts by madusanka (see all)
                                                Latest posts by deepanandha (see all)
                                                 Latest posts by Rew.meththinda (see all)
                                                  Latest posts by Vimukthi (see all)
                                                   Latest posts by soditha1 (see all)
                                                    Latest posts by DINESH (see all)
                                                     Latest posts by වෑගම සීවලි හිමි (see all)
                                                      Latest posts by nayomi rasangika (see all)
                                                       Latest posts by Rev Kandegama Soratha himi (see all)
                                                        Latest posts by Wimalarathana thero (see all)
                                                         Latest posts by Shashika (see all)
                                                          Latest posts by RobertPak (see all)
                                                           Latest posts by Rev.Ganthune Suchinna thero (see all)
                                                            Latest posts by Gnanasara himi (see all)
                                                             Latest posts by Gunasekara (see all)
                                                              Latest posts by Tameera prabath (see all)
                                                               %d bloggers like this: