රෝ බිය දුරුවී ලොව සුවපත් වේවා!

2019 වසරේ දෙසැම්බර් මස පළමු කොවිඩ් ආසාදිත රෝගියා හඳුනාගත් දින සිට පසුගිය වසරක කාලය තුළ මිලියන 74 ක් තරම්වන පිරිසක් ලොව පුරා ආසාධිතයන් බවට පත්විය. සමස්ත ආසාදිත සංඛ්‍යාවෙන් මේ වන විට මිය ගිය සංඛ්‍යාව මිලියන 1.64 ක් තරම් වේ.

සමීපාතීතය තුළ සමස්ත ලෝකවාසී ජනයා වඩාත් භීතියට පත් කළ වසංගත රෝගය වන්නේ කොවිඩි 19 ව්‍යාප්තියයි. සමස්ත ලෝකය රෝ බියෙන් තැතිගන්නා විට ශ්‍රී ලංකාවාසීන්ගෙන් 34,717 (2020 දෙසැම්බර් 17 වන විට) රෝගයට ගොදුරු වී තිබේ.

බෞද්ධ ඉතිහාසය හමුවන විශාලාමහනුවර තුන්බිය සිහිපත් කෙරන මෙම රෝග ව්‍යාප්තිය දිනෙන් දින ලොව ගිල ගනිමින් සිටින මොහොතක භෞතික වශයෙන් කෙරෙන ප්‍රතිකායන් පිළිබඳව දල්වා ඇති අපේක්‍ෂාවන් මෙන්ම ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් කෙරෙන සෙත් ප්‍රාර්ථනය ද සැමට සහනය පිණිස පවතිනු ඇත.

දහම්පාසල්, පිරිවෙන් හා භික්‍ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමන්ගේ ඉල්ලීම මත, ජාතික පිරිවෙන් උපදේශක, පූජ්‍යපාද ‍දොඩම්පහල රාහුළ මාහිමිපාණන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාවේ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( පිරිවෙන්) පූජ්‍යපාද වටිනාපහ සෝමානන්ද නාහිමියන්ගේ නියමයෙන් සමස්ත පිරිවෙන් පද්ධතිය තුළ එකම වේලාවක් තුළදී සිදුකිරීමට නියම වූ ආශිර්වාද පූජාවන් හා සෙත් පිරිත් දේශනාවන් එම ප්‍රාර්ථනාවන් යථාවත් කිරීමට හේතුවක් වනු ඇත.

ඒ අනුව අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අම්පාර අධ්‍යාපන කලාපයේ සෙත් ප්‍රාර්ථනා කළ කිරි ආහාර පූජාව හා ආශිර්වාද පිරිත් දේශනා‍වේ අවස්ථා කිහිපයක්

 

වැඩසටහන පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාව

කිරි ආහාර පූජාව 2020.12.16 (1) (1)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: