මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස 03 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා පෙනී සිටින ශිෂ්‍යන් හට විභාග අත්වැලක් ලෙස මෙම අභ්‍යාස අප වෙත සකස් කර දුන්නේ,නුගේගොඩ උඩහමුල්ල, ශ්‍රී බෝධිවිහාර පිරිවෙන් පරිවෙනාචාර්ය, මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග උත්තරපත්‍ර පරික්‍ෂක, පිරිවෙන් ශාඛාවේ සෞඛ්‍ය විෂය ප්‍රධාන සම්පත්දායක, මහේෂ් නිර්මල ලියනගේ සහෘද මහත්මා විසින්, මෙම සක්කාර්යයට සම්පත් දායකත්වය ලබා දීම වෙනුවෙන් ප්‍රණාමය පුදකරමු.
සෞඛ්‍යය විෂය පෝෂණ අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් වන මෙම අධ්‍යාපන වැඩසටහන, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ, පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාවේ වෛකල්පිත විෂය අධ්‍යක්‍ෂ, ගමගේ විකුම් සම්පත් මහතාගේ නියාමනය මත සිදුකෙරෙන්නකි.

/20
1 votes, 5 avg
9
Created on By කහගල චන්දාලෝක හිමි

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය ඉලක්ක බහුවරණ අභ්‍යාස 3 - සෞඛ්‍යය විද්‍යාව -

1 / 20

පහත දී ඇති ප්‍රකාශය හා හේතුව සම්බන්ධව දෙන ලද වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වගන්තිය තෝරන්න.


• ප්‍රකාශය - ඕනෑම කෙනෙකුට කුමන වයසක දී හෝ ඕනෑම විටෙක දියවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානමට ලක්විය හැකි ය.
• හේතුව - නිරෝගිමත් ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීමෙන් දියවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානම අඩු කර ගත හැකි ය.


2 / 20

පහත සඳහන් A,B,C,  D යන සිද්ධි යුගල් අධ්‍යයනය කර පිළිතුරු සපයන්න


      පළමුවන සිද්ධිය                                                                        දෙවන සිද්ධිය
A ප්‍රෝටීන් කැලරි මන්දපෝෂණය           -                                    අඩු බර උපත් ඇතිවීම
B යකඩ අඩංගු ආහාර ගැනීම                   -                                     නීරක්තිය
C දුම්පානය                                             -                                     ඇදුම රෝගය
D නිවැරදි චර්යා අනුගමනය කිරීම          -                                      ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ රෝග ආසාදනය වීම.


 පළමුවැන්නේ වැඩිවීම දෙවැන්නේ වැඩිවීම කෙරෙහි බලපාන සිද්ධි යුගල වන්නේ,


3 / 20

පහත සඳහන් A,B,C,  D යන සිද්ධි යුගල් අධ්‍යයනය කර පිළිතුරු සපයන්න


      පළමුවන සිද්ධිය                                                                        දෙවන සිද්ධිය
A ප්‍රෝටීන් කැලරි මන්දපෝෂණය           -                                    අඩු බර උපත් ඇතිවීම
B යකඩ අඩංගු ආහාර ගැනීම                   -                                     නීරක්තිය
C දුම්පානය                                             -                                     ඇදුම රෝගය
D නිවැරදි චර්යා අනුගමනය කිරීම          -                                      ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ රෝග ආසාදනය වීම.


පළමුවැන්නේ වැඩිවීම දෙවැන්නේ අඩුවීම කෙරෙහි බලපාන සිද්ධි යුගල් වනේ.


4 / 20

මගේ මව පලා වර්ග සැකසීමේ දී පොල්, ලුනු, අමුමිරිස් ආදිය මුලින් මලවා, අනතුරුව හොඳින් සෝදාගත් පලාකොළ එක්කොට, මද ගින්නේ කොළ පැහැ වර්ණය වෙනස් නොවන පරිිදි ටික වේලාවක් පිස ගැනීම සිදු කරයි. මෙයින් ඇය ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ,


5 / 20

පහත දැක්වෙන තොරතුරු උපයෝගී කරගනිමින්  පිළිතුරු සපයන්න.


ආහාර ජීර්ණය වූ පසු සිරුරට අවශෝෂණය සඳහා මා ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත්වෙන අතර, ඔහු මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් බවට පත්වෙයි.


 මෙහි සඳහන් මා හා ඔහු පිළිවෙළින්,


6 / 20

පහත දැක්වෙන තොරතුරු උපයෝගී කරගනිමින්  පිළිතුරු සපයන්න.


ආහාර ජීර්ණය වූ පසු සිරුරට අවශෝෂණය සඳහා මා ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත්වෙන අතර, ඔහු මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් බවට පත්වෙයි.


මගේ සහ ඔහුගේ කාර්ය පිළිවෙළින් සඳහන් කර ඇති පිළිතුර තෝරන්න


7 / 20

M,Nසහ O යන අක්ෂර වලින් දක්වා ඇති පද්ධති පිළිබඳ විස්තර උපයෝගී කර ගනිමින් අසා ඇති ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න.


M - සංවේද හා ප්‍රතිචාර සඳහා අදාළ පණිවුඩ හුවමාරු සිදු කරයි.
N - ‍සෛල වල සිදුවන ජීව ක්‍රියා හේතුවෙන් නිපදවෙන ශරීරයට හානිකර අපද්‍රව්‍ය සිරුරෙන් බැහැර කරයි.
O - සෛල වල ජීව ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ඔක්සිජන් වාතයෙන් ලබා ගැනීමත් ෙසෙල වලින් පිට කරන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වාතයට මුදා හැරීමත් සිදු කරයි.


ඉහත දක්වා ඇති M, N හා O පද්ධති පිළිවෙලින් දක්වා ඇත්තේ


8 / 20

M,Nසහ O යන අක්ෂර වලින් දක්වා ඇති පද්ධති පිළිබඳ විස්තර උපයෝගී කර ගනිමින් අසා ඇති ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න.


M - සංවේද හා ප්‍රතිචාර සඳහා අදාළ පණිවුඩ හුවමාරු සිදු කරයි.
N - ‍සෛල වල සිදුවන ජීව ක්‍රියා හේතුවෙන් නිපදවෙන ශරීරයට හානිකර අපද්‍රව්‍ය සිරුරෙන් බැහැර කරයි.
O - සෛල වල ජීව ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ඔක්සිජන් වාතයෙන් ලබා ගැනීමත් ෙසෙල වලින් පිට කරන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වාතයට මුදා හැරීමත් සිදු කරයි.


අංශභාගය හා ක්ෂය රෝගය මගින් සෘජුවම බලපෑම් ඇති කරන පද්ධති පිළිවෙළින් දැක්වෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වන්නේ,


9 / 20

M,Nසහ O යන අක්ෂර වලින් දක්වා ඇති පද්ධති පිළිබඳ විස්තර උපයෝගී කර ගනිමින් අසා ඇති ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න.


M - සංවේද හා ප්‍රතිචාර සඳහා අදාළ පණිවුඩ හුවමාරු සිදු කරයි.
N - ‍සෛල වල සිදුවන ජීව ක්‍රියා හේතුවෙන් නිපදවෙන ශරීරයට හානිකර අපද්‍රව්‍ය සිරුරෙන් බැහැර කරයි.
O - සෛල වල ජීව ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ඔක්සිජන් වාතයෙන් ලබා ගැනීමත් ෙසෙල වලින් පිට කරන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වාතයට මුදා හැරීමත් සිදු කරයි.


O පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගයන් වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?


10 / 20

වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකින් පසුව පහත සඳහන් හිමිවරුන් තිදෙනා තුළ විවිධ රෝග ලක්ෂණ සොයා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව අසා ඇති ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න.
• අනුරුද්ධ හිමි - ඇසේ රුධිර පීඩනය රසදිය මිලිමීටර් 12 - 21අතර වැඩිය.
• සුබෝධ හිමි - ශරීරය සුදුමැලිවී ඇත.
• රාහුල හිමි - ඇස් සහ නිය කහපැහැවීම, උදර වේදනාව.


30. අනුරුද්ධ හිමි පත්වී ඇති රෝගී තත්ත්වය වනුයේ,

11 / 20

වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකින් පසුව පහත සඳහන් හිමිවරුන් තිදෙනා තුළ විවිධ රෝග ලක්ෂණ සොයා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව අසා ඇති ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න.
• අනුරුද්ධ හිමි - ඇසේ රුධිර පීඩනය රසදිය මිලිමීටර් 12 - 21අතර වැඩිය.
• සුබෝධ හිමි - ශරීරය සුදුමැලිවී ඇත.
• රාහුල හිමි - ඇස් සහ නිය කහපැහැවීම, උදර වේදනාව.


සුබෝධ හිමි පත්ව ඇති රෝගී තත්ත්වය වනුයේ,


12 / 20

වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකින් පසුව පහත සඳහන් හිමිවරුන් තිදෙනා තුළ විවිධ රෝග ලක්ෂණ සොයා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව අසා ඇති ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න.
• අනුරුද්ධ හිමි - ඇසේ රුධිර පීඩනය රසදිය මිලිමීටර් 12 - 21අතර වැඩිය.
• සුබෝධ හිමි - ශරීරය සුදුමැලිවී ඇත.
• රාහුල හිමි - ඇස් සහ නිය කහපැහැවීම, උදර වේදනාව.


රාහුල හිමි පත්ව ඇති රෝගී තත්ත්වය වනුයේ,


13 / 20

මුඛ සෞඛ්‍ය හොදින් ආරක්ෂා කර ගනිමින් සම්පූර්ණ දත් ප්‍රමාණයම මුඛයේ තිබූ. අසේල පසුගියදා සිදුවූ හදිසි අනතුරකින් කෘන්තක දත් දෙකකට හානි සිදුවීම නිසා ගලවා ඉවත් කෙරීණ. දැන් අසේලගේ මුඛයේ තිඛෙන රදනක හා කෘන්තක දත් අතර සරලම අනුපාතය පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ


,

14 / 20

දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේදී පිලිස්සීම් ඇති අයෙකුට ලබා දෙන ප්‍රථමාධාරයට යොදා ගන්නා දේශීය ඖෂධ තෛලයකි.


15 / 20

පහත දැක්වෙන ප්‍රධාන ප්‍රතිකාර ක්‍රම නිවැරදිව දක්වා නැති පිළිතුර තෝරන්න.


16 / 20

B.C.G එන්නත මගින් ප්‍රතිශක්තිකරණය කරනු ලබන රෝගයක් වන්නේ ,


17 / 20

බෝවන රෝග සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් වන්නේ,


18 / 20

අප ශරිරයේ පිහිටන නිර්නාල ග්‍රන්ථී බොහොමයක ක්‍රියාකාරිත්වය පාලනය කරනු ලබන්නේ,


19 / 20

මිනිසා වැඩි වියට පත්වීමෙන් පසුව විනාශ වී යන ග්‍රන්ථය වන්නේ,


20 / 20

ජීර්ණ එන්සයිම/අන්තරාසර්ග ස්‍රාව නිපදවන අවයවය මින් කවරක්ද?


Your score is

The average score is 37%

0%

  අභ්‍යාස පිළිබඳ ඔබේ තක්සේරුව.  Rate us

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: