මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස – සමාජ විද්‍යාව

0%
0 votes, 0 avg
28
Created on By කහගල චන්දාලෝක හිමි

සමාජ විද්‍යාව

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස - සමාජ විද්‍යාව

1 / 20

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතියේ උපරිමාධිකරණය ලෙස ක්‍රියා කරන ආයතනය වන්නේ,


2 / 20

වරදකරුවකු බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක් තිබේ. ඒවා නිවැරදිව සඳහන් පිළිතුර තෝරන්න.


 

3 / 20

සමාජ පරිණාමය සම්බන්ධ කරුණු ඇතුළත් බෞද්ධ සූත්‍රයකට උදාහරණයක් වන්නේ,


4 / 20

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අර්ථ නිරූපණය කිරීමේ බලතල ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක එකම අධිකරණ ආයතනය වන්නේ,


5 / 20

නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමේ නිමිති අනුව එහි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකි. එම කොටස් දෙක ඇතුළත් නිවැරදි පිළිතුර කුමක් ද?


6 / 20

' සමාජයේ ශ්‍රම විභජනය' ග්‍රන්ථයේ රචකයා කවුද?


 

7 / 20

සංස්කෘතියේ ප්‍රධාන අංග දෙක අයත් පිළිතුර කුමක් ද?


 

8 / 20

අතීතයේ ගමක පාලකයා හැඳින්වූයේ,


9 / 20

විමර්ශනාත්මකව පියවරෙන් පියවරට සත්‍ය ගවේෂණය කිරීමේ මාර්ගය පැහැදිලි කෙරෙන බෞද්ධ සූත්‍රය මින් කුමක් ද?


10 / 20

පෞරුෂ වර්ධනය වීම සඳහා බාහිර පරිසරය උපකාර වන ආකාරය දැක්වෙන ජාතක කතාව කුමක් ද?


 

11 / 20

සමාජ පරිණාමය පිළිබඳව හර්බට් ස්පෙන්සර් දැක්වූ අවධි දෙක කුමක් ද?


12 / 20

'යථාභූත දර්ශනය' ග්‍රන්ථයේ රචකයා වන්නේ


13 / 20

අන්සතු ධනය සොරකම් නොකිරීම මගින් ආරක්ෂා කර ගත හැකි මිනිස් ඓතිවාසිකම කුමක් ද?


14 / 20

'නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මණෝ'  වසල සූත්‍රයේ එන මෙම පාඨයෙන් ගම්‍ය වන අදහස වන්නේ,


15 / 20

'සමාජ විද්‍යාව යනු සමාජ ආයතන හෙවත් සමාජ සංස්ථා පිළිබඳ විද්‍යාව යි' මේ නිර්වචනය ඉදිරිපත් කළ සමාජ
විද්‍යාඥයා වන්නේ,


16 / 20

පොලීසියට පැවරෙන බලතලවලට අයත් නොවන කරුණ ඇතුළත් වරණය තෝරන්න.


17 / 20

උපයන ධනය පරිභෝජනය කිරීම, ආයෝජනය කිරීම හා ඉතිරි කිරීම සඳහා යොමු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ විස්තර ඉදිරිපත් කර ඇති බෞද්ධ සූත්‍රය වන්නේ,


18 / 20

සමාජ ගතිකත්වය යනු,


19 / 20

සමාජය වෙනස්වීමේ දී ආර්ථීක කරුණු වැඩි බලපෑමක් සිදු කරන බව පෙන්වා දුන් සමාජ විද්‍යාඥයා කවුද?


20 / 20

බුදු දහම සමාජ විරෝධී දේශපාලන විරෝධී ආගමක් ලෙස හඳුන්වා දුන් සම්භාව්‍ය සමාජ විද්‍යාඥයා වන්නේ,


Your score is

The average score is 52%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: