මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස – සිංහල-

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා ඉලක්ක අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස මෙහි ඇතුලත් වේ. නිවැරදි පිළිතුරු සැපයීමෙන් ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් විභාගය සඳහා සූදානම් විය හැක.

0%
0 votes, 0 avg
9
Created on By කහගල චන්දාලෝක හිමිකහගල චන්දාලෝක හිමි

සිංහල

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - සිංහල බහුවරණ අනුමාන අභ්‍යාස -

1 / 21

ඉරි ඇඳි පදයේ අර්ථය නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න


තමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ඒකච්ඡන්දයෙන් සම්මත වීම ගැන සභාපතිවරයා සතුට පළ කළේ ය.


 

2 / 21

එකිනෙකට අනුරූප ලෙස වචන යුගල යෙදී ඇති පද පේළිය තෝරන්න.


3 / 21

පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.


4 / 21

කොමිසමේ දී ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි.......................... කොට අවසන් වාර්ථාව සකස්කොට තිබේ.


5 / 21

ව්‍යාකරණානුකූලව නිවැරදි වාක්‍යය තෝරන්න.


6 / 21

පහත පිරිළෙහි නිවැරදි අර්ථ දැක්වෙන වරණය තෝරන්න


බාගෙන කන්න තිබුණු වළ ඉහගෙන කෑම,


7 / 21

නිරිඳු සඳ                        එබසට
බෝසත්හු මුව                තඹරට
සියනෙත් බිඟු                   විහිට
එසඳ පැවසී තෙපුල්   මෙලෙසට

මෙම කවියෙහි 'මුවතඹරට' යන්න,


8 / 21

යුගල පදයක් ඇතුළත් නොවන පද පේළිය කුමක් ද?


9 / 21

සම්මාන දිනූ කෙටිකතාව සඳහා රචකයාගේ ...................... වී ඇත්තේ ඔහු කුඩා කල සිදු වූ සිද්ධියකි.


10 / 21

නියමිත අක්‍ෂර හෙවත් මාත්‍රා ප්‍රමාණය අනුව පද බැඳීමෙන් අවස්ථානුකූලව රසය ඇති කරන්නේ,


 

11 / 21

ව්‍යාකරණානුකූලව නිවැරදි වාක්‍යය තෝරන්න.


 

12 / 21

පිරුළුවලට ගැලපෙන පිළිතුර තෝරන්න.


ගහන‍ හෙණේ පැණිවරකාටත් වදී,


 

13 / 21

'කොහොමින් කොහොම හරි එයත් ඇවිල්ල යස අගේට කරගෙන ගිය වැඩේ කැඳ හැළියක් කළා' ඉහත ප්‍රකාශය ලේඛන ව්‍යවහාරයට හැරවූ විට වඩාත් නිවැරදි ආකාරය වන්නේ,


14 / 21

මුලින් දී ඇති පදයට සමාන අර්ථයක් නොදන පදයක් ඇතුලත් පද පේළිය තෝරන්න.


15 / 21

විරුද්ධාර්ථ පද යුගලක් නොවන්නේ කුමක් ද?


16 / 21

බුද්ධාගම සිංහල සංස්කෘතිය හා බැඳුණු .................... සම්බන්ධයෙන් පුරාණයේ සිට මෙරට පැවති බව දේශකයා අවධාරණය කළේය.


17 / 21

සමනොළ මුහුළ මහ සමුදුර මෙවුල්               බර
සුලකළ පුවළ ලකඟන සිරි යොවුන්               වර
තරකළ විසල් වාසල් යතුරු මෙනු                  වර
බැඳ හළ රුවන් තනපට කියෙලිය                පවුර

ඉහත කවියෙහි ඉරි ඇඳි පදවල කාව්‍යොප්‍රකම හැඳින්වෙන නම් පිළිවෙලින් ඇති වරණය තෝරන්න.


18 / 21

පහත ගී ඛණ්ඩයන්හි ඉරි ඇඳි පද ව්‍යාකරණානුකූල ව හැඳින්වෙන නම් පිළිවෙලින් දැක්වෙන වරණය තෝරන්න.

  • රන් මලක් ලෙස දෙව් බඹුන් දෝතින් පිදූ මේ පින් බිමේ.
  • ඉරහඳ පායනෙ ලෝකේ ආලෝකය අතරේ
  • පීනමුකෝ කළු ග‍ඟේ කිරි බැබලෙන හඳපානේ
  • වක්කඩ ළඟ දිය වැටෙන තාලයට තිත්ත පැටව් උඩ පැන නැටුවා.

19 / 21

යටින් ඉරි ඇඳි පදයේ අර්ථය නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න.


භාණ්ඩාගාරික මහතා සමිතියේ සියලු ගනුදෙනු පාරදෘශ්‍යභාවයකින් යුතු ව  කර ඇති බව ප්‍රකාශ කළේ ය.


20 / 21

සද්ධර්ම රත්නාවලිය
සද්ධර්මාලංකාර

සද්ධර්මරත්නාකරය
පන්සිය පනස් ජාතකය
                            A. කුරුණෑගල යුගය   B - කෝට්ටේ යුගය  C - දඹදෙණි යුගය   D - ගම්පොල යුගය
ඉහත සඳහන් කෘති හතර රචිත යුග පිළිවෙලින් සඳහන් වන වරණය වන්නේ


21 / 21

පහත දැක්වෙන පාඨයේ ඇර්ථයට වඩාත් සමීප අදහස දෙන නිවැරදි වාක්‍යය තෝරන්න.
      'පැරණි සංහල කවිසමය බැහැර කළවුන් ලෙස හැඳින්වෙන තරුණ කවින් පද්‍ය සිංහලයට නව පණක් දීමට කළ උත්සාහය ක්‍රමයෙන් දියුණු නොවූයේ  විචාර බුද්ධිය වගා කරන්නන් ඔවුන් අතර හිඟ වූ හෙයිනි.'

Your score is

The average score is 33%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: