මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස- ඉතිහාසය

23
Created on

ඉතිහාසය

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග ඉලක්ක බහුවරණ අභ්‍යාස - ඉතිහාසය

1 / 20

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය සඳහා දැනට ඇති පැරණිතම වංශකථාව කුමක් ද?

2 / 20

මහාවංශ ටීකාව ලෙස සැලකෙන්නේ මින් කුමක් ද?

3 / 20

අනුරාධපුර යුගයේ බෞද්ධ ආරාම පාලනය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් සෙල් ලිපිය වන්නේ,

4 / 20

"ඉතිහාසය හුදකලා විෂයක් නොව විෂයන් සමූහයක මිශ්‍රණයකි" මෙම ප්‍රකාශය කළේ,

5 / 20

අනුරාධපුර යු‍ගයේ අවසාන පාලකයා කවුද ?

6 / 20

තෝපා, දුඹුටුලු හා එරමුදු යන වැව් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් සෑදූ විශාල ජලාශය වන්නේ,

7 / 20

පාණ්ඩ්‍ය වංශික ශ්‍රී මාර ශ්‍රී වල්ලභ රජු ලංකාව ආක්‍රමණය කරන විට මෙරට පාලකයා වූයේ,

8 / 20

ලම්බකර්ණ වංශ රාජ පෙළපතේ ආරම්භක පාලකයා,

9 / 20

පැපිලියානේ  සුනේත්‍රාදේවි පිරිවෙන ඉදිකරන ලද්දේ කුමන යුගයේ දී ද?

10 / 20

කෝට්ටේ රාජධානිය පෘතුගීසීන්ට පවරා දෙනු ලැබුවේ කවරෙකු විසින් ද?

11 / 20

සුප්‍රකට ස්වේදගොන් චෛත්‍යය පිහිටා ඇත්තේ කොහි ද?

12 / 20

බෝරෝ බුදුර් විහාරය පිහිටා ඇති රට කුමක් ද?

13 / 20

චීන දේශපාලන හා සමාජ දර්ශනය හැඩගැස්වීමට පාදක වූ දහම කුමක් ද?

14 / 20

පෙරදිග රටවල් සඳහා වූ ලන්දේසීන්ගේ ප්‍රධාන පාලන මධ්‍යස්ථානය කුමක් ද?

15 / 20

ග්‍රීසිය අත්පත් කරගත් මැසඩෝනියානු රජු කවුද?

16 / 20

මෙහි ඇති නම් අතරින් එක් නමක් කවර හෝ හේතුවක් නිසා නොගැලපේ. එම නොගැලපෙන නාමය තෝරන්න.

17 / 20

මෙහි ඇති නම් අතරින් එක් නමක් කවර හෝ හේතුවක් නිසා නොගැලපේ. එම නොගැලපෙන නාමය තෝරන්න.

18 / 20

මෙහි ඇති නම් අතරින් එක් නමක් කවර හෝ හේතුවක් නිසා නොගැලපේ. එම නොගැලපෙන නාමය තෝරන්න.

19 / 20

මෙහි ඇති නම් අතරින් එක් නමක් කවර හෝ හේතුවක් නිසා නොගැලපේ. එම නොගැලපෙන නාමය තෝරන්න.

20 / 20

‍මෙහි ඇති නම් අතරින් එක් නමක් කවර හෝ හේතුවක් නිසා නොගැලපේ. එම නොගැලපෙන නාමය තෝරන්න.

Your score is

The average score is 50%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: