සෞඛ්‍ය විද්‍යාව බහුවරණ අභ්‍යාස 02

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව විෂය සඳහා මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය ඉලක්ක කරවූ බහුවරණ අභ්‍යාස කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ. ඔබ් පිළිතුරු සැපයීම ජාලගත (ONLNE) ක්‍රමයට ජංගම දුරකතන මගින් හෝ පරිගණක මගින් සිදු කළ හැක. මෙම අභයාස සකස් කෙරෙනුයේ ඔබේ පිණරීක්‍ෂණ දැනුම වැඩිදියුු කිරීම සඳහහාවන අතර, නිරන්තරයෙන් පෙළ පොත පරිශීලනය කිරීමෙන් එම දැනුම අලුත් කරගත හැක.

6
Created on

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව බහුවරණ අභ්‍යාස 02

1 / 20

පුද්ගලයා විසින් දැරිය යුතු වේගය වන්නේ මින් කවරක් ද?


2 / 20

දින 120ක් සම්පූර්ණ වූ අකාර්යක්ෂම රතු රුධිරාණු සෛල විනාශයට ලක්වන්නේ කුමන ඉන්ද්‍රයයන් තුළ දී ද?


3 / 20

ජීවය ඉබේ හටගන්නා බව පළමුව ලොවට ප්‍රකාශ කළේ කවුද?


4 / 20

වෘක්ක තුළ හෝ මූත්‍රාශය තුළ මුත්‍රගල් සෑදීම කෙරෙහි පහත කුමන ද්‍රව්‍ය හේතුවක් වෙයි ද?


5 / 20

පහත සුදු රුධිරාණු සෛලවලින් කණිකාමය නොවන සුදු රුධිරාණු සෛල වර්ගය වන්නේ කුමක් ද?


6 / 20

කර්ණපටහ කුටීරය තුළ පිහිටා ඇති අස්ථියක් වන්නේ,


7 / 20

මැද කන හා උගුර සම්බන්ධ කරන්නේ මින් කවර නාලය/නාල මගින්ද?

8 / 20

මිනිසාගේ ශරීරයේ ඇති නිර්නාල ග්‍රන්ථී අතරින් මූලික නිර්නාල ග්‍රන්ථීය ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ මින් කවරක් ද?


9 / 20

මිනිසාගේ හෘද ස්පන්දනය සහ ශ්වසනය පාලනය වන්නේ මොළයේ කුමන කොටසින් ද?


10 / 20

බෝවන රෝග සඳහා උදාහරණ කිහිපයකි. එනම්,


11 / 20

ප්‍රෝටීන ජීරණය ආරම්භ වන්නේ,


12 / 20

පොදු සම්භවයක් සහිත සෛල රාශියක් විශිෂ්ට වූ කාර්යය සඳහා සංවිධානය වූ විට එය හඳුන්වනු ලබන්නේ කුමන නමකින් ද?

13 / 20

යහපත් මානසික සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් ගොඩනගා ගත් අයෙකු තුළ දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,


14 / 20

භික්ෂූන්ට ඇති වූ රෝගවලට ප්‍රතිකාර වශයෙන් විනය පිටකය තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ නියම කළ ඖෂධ වර්ග සහ ප්‍රතිකාර වර්ග සහ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඇතුළත් කොටසක් නොවන්නේ මින් කවරක් ද?

15 / 20

මිනිස් සිරුරේ ඇති කුඩා ම අස්ථිය වනුයේ,

16 / 20

පෙණහළු පිළිකා ඇතිවීමට බලපාන ප්‍රධාන ම හේතුව වන්නේ මින් කුමන  කරුණ ද?

17 / 20

ජීවීන් වෙනත් ග්‍රහලෝකයකින් සංක්‍රමණය වූ බවට මතයක් පළමුව ඉදිරිපත් කළේ කවුරුන් විසින් ද?

18 / 20

මෑතක දී ලෝකයේ ඇතැම් රටවල පැතිර ගිය දරුණු ශ්වසන රෝගය මින් කුමක් ද?


19 / 20

නිරෝගි පුද්ගලයෙකුගේ මූත්‍රවල අඩංගු නොවන එහෙත් රුධිරයේ අඩංගු වන ද්‍රව්‍ය කුමක් ද?


20 / 20

උලූක්කු අවස්ථාවේ දී ප්‍රථමාධාර ලබා දීමේ අනුපිළිවෙළ ඇතුළත් පිළිතුර කුමක් ද?


Your score is

The average score is 26%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: