සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – බහුවරණ අභ්‍යාස –

මෙම ප්‍රශ්න වලට මාර්ගගත ව (ON LINE) පිළිතුරු සපයා එසැණින් ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කරගත හැක. මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයට ඉලක්ක ගත ප්‍රශ්න මෙහි ඇතුළත් වේ.

6
Created on

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව - බහු වරණ අභ්‍යාස

1 / 20

ශ්වසන යාන්ත්‍රණය හා සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක් ද?

2 / 20

නිර්වායු ශ්වසනයේ දී අතුරුඵලයක් ලෙස නිපදවෙන ද්‍රව්‍ය වන්නේ

3 / 20

ආහාර නරක්වීමෙන් වැළ‍ඳෙන රෝගය වන්නේ මින් කුමක් ද?

4 / 20

ආහාර නරක් වූ විට හඳුනා ගත හැකි ආකාරයක් නොවන්නේ

5 / 20

ආහාරවල පෝෂණ ගුණය රැක ගැනීමට හා වැඩි කිරීමට ගත හැකි පියවරක්
නො වනුයේ,

6 / 20

ආහාර නරක් වීමේ අයහපත් ප්‍රතිඵලයක් වන්නේ මින් කුමක් ද?

7 / 20

බාහිර පරිසරයේ ඇති උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සිදු කරනු ලබන්නේ
කුමන පද්ධතිය මගින් ද?

8 / 20

දිගු කාලීන යහපැවැත්මක් සඳහා තිබිය යුතු හිතකර චර්යාවක් නොවන්නේ,

9 / 20

මානසික සුවතාව යන්නෙන් අදහස් වන්නේ,

10 / 20

දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ මුල්තැන දෙනු ලබන්නේ,

11 / 20

පුද්ගල සප්පාය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ,

12 / 20

ප්‍රථමාධාරයේ අරමුණු වන්නේ මින් කවරක් ද?

13 / 20

බෝවන රෝග කාරක පැතිරීම සිදුවන ආකාර කිහිපයකි. එනම්,

14 / 20

බාහිර කනට අයත් නොවන කොටස වන්නේ මින් කවරක් ද?

15 / 20

මුත්‍ර සමග බැහැර කෙරෙන නිෂ්ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍යයක් වන යූරියා නිපදවන්නේ
ශරීරයේ කුමන අවයවය තුළ දී ද?

16 / 20

ඛේටයේ අඩංගු එන්සයිමය වන්නේ මින් කුමක් ද?

 

17 / 20

ශරීරය තුළ ඔක්සිජන් වායුව පරිවහනය සිදුවන්නේ කුමක් මගින් ද? කුමන
සංයෝගය ලෙස ද?

18 / 20

මොළයෙන් ආරම්භ වන ස්නායු යුගල් සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

19 / 20

නාස් කුහරය තුළ පිහිටි ශ්ලේෂ්මල හා පක්ෂ්මවල කාර්යයක් නොවන්නේ,

20 / 20

ආහාරවල සුරක්ෂිතතාව කෙරෙහි බලපාන ජීව විද්‍යාත්මක සාධකයක් වන්නේ මින් කුමක් ද?

Your score is

The average score is 54%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: