අම්පාර දිස්ත්‍රික් පරිවෙනාධිපති කෘත්‍යාධිකාරි හිමිවරුන් දැනුම්වත් කිරීමේ සාකච්ඡාව

රට තුළ උද්ගතව ඇති අර්බුධකාරී තත්ත්වය හමුවේ පිරිවෙන් ආයතන තාවකාලිකව අධ්‍යාපන කටයුතු සීමාකොට මාස දෙදකට අධික කාලයක් ගතවී තිබේ. මෙම කාලවකවානුව තුළ සිසුන්ට අහිමිවූ අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් යළි සාධනීය ලෙස අත්පත්කරදෙන්නට පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාව නිරන්තර උත්සාහ දරමින් කටයුතු කරයි. එම කාරයයහෙි එක් පියවරක් ලෙස අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් භාර සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ පූජ්‍ය මාපාක‍ඩ පේමරතන හිමිපාණන් වහන්සේගේ උපදෙස් මත විශේෂ සාකච්ඡාවක් 2020.05.20 වන දින අම්පාර විද්‍යානන්ද මහපිරිවෙන් ආයතනයේ දී පවත්වන්නට යෙදුණි.
මෙම අවස්ථාව පූර්ණ සෞඛ්‍යාක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන් අනුගමනය කරමින් හා සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කරගනිමින් පැවැත්වීමට හැකිවිණි.
මෙම සාකච්ඡාව සඳහා
අම්පාර දිස්ත්‍රික්භාර සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ(පිරිවෙන්) මාපාකඩ පේමරතන හිමිපාණන්
පිරිවෙන් අධ්‍යාපන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි ආචාර්ය, කිරිඳිවැල සෝමරතන නාහිමිපාණන්,
පිරිවෙන් අධ්‍යාපන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි කහගල චන්දාලෝක හිමි
අම්පාර කලාප අධ්‍යාන අධ්‍යක්‍ෂ, විමලසේන මද්දුමආරච්චි මහත්මා
මහඔය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ, එස්.ආර්. හසන්ති මහත්මිය
අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් ගුරු උපදේශක මණ්ඩලය හා
අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් පරිවෙනාධිපති හිමිවරුන් හා කෘත්‍යාධිකාරී හිමිවරුන්ගේ සහභාගිත්වය සිදුවිණි,
විශේෂ දැනුම්වත් කිරීම හා නිවැරදි සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් පිරිනේ අධ්‍යාපනය යලි ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව  ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍යසේවා අධ්‍යක්‍ෂ, වෛද්‍ය ප්‍රසංග‍ සේරසිංහ මහත්මා හා සෞඛසේවා අධ්‍යක්‍ෂ කාර්යාලයෙහි සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරි වෛද්‍ය ධනුෂ්ක රණසිංහ මහතා ගේ සම්පත් දායකත්වය ලැබුණි.
පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා දුරස්ථ අධ්‍යාපනය මෙන්ම අවධානම් අවම කරගනිමින් හා නිවරදි සෞඛ්‍ය උපදෙස් රැකගනිමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරුණි. 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ 15/2020 චක්‍රලේඛය හා උපදෙස් සංග්‍රහය අනුගමනය කරමින් අදාල සූදානම් වීම් සිදුකිරීමේ හැකියාව මෙම සාකච්ඡාව තුළින් පෙන්වා දුනි.

කහගල චන්දාලෝක හිමි
Latest posts by කහගල චන්දාලෝක හිමි (see all)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: