කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමට පියවර ගනිමින් ඒ සඳහා පාසල් හා අනෙකුත් අධ්‍යයන ආයතන සූදානම් කිරීමට අදාලව වන චක්‍රලේඛය

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමට පියවර ගනිමින් ඒ සඳහා පාසල් හා අනෙකුත් අධ්‍යයන ආයතන සූදානම් කිරීමට අදාලව වන චක්‍රලේඛය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගියදා (11) නිකුත් කරන ලදී. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් කොවිඩ් 19 වසංගත රෝග ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම පිළිබඳ පාසල් පරිශ්‍ර පවත්වා ගත යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති මාර්ගෝපදේශ අනුව මෙම චක්‍රලේඛය සම්පාදනය කර ඇත. ඒ අනුව, සියලුම පළාත්, කලාප සහ ආයතන මට්ටමින් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කමිටු සක්‍රීයව පවත්වා ගනිමින් අදාළ ආයතන පරිශ්‍රයන්හි සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තහවුරු කරගත යුතු බව අවධාරණය කර ඇත. එහිදී සපුරාලිය යුතු අංග ලෙස සෑම පාසලකම/ අධ්‍යන ආයතනයකම පිවිසුම් ගේට්ටු සහ පිටවන ස්ථාන, පන්ති කාමර පරිශ්‍රයන්හි සහ වැසිකිලි පද්ධති ආශ්‍රිතව අත් සේදීමේ පහසුකම් සකස් කිරීම, අඛණ්ඩ ජල සැපයුම සඳහා පහසුකම් සම්පාදනය කරගැනීම, දැනට වෙනත් කාර්යයන් සඳහා පාසල හෝ ආයතන යොදාගෙන ඇත්නම්, පාසල් ආරම්භයට දින තුනකට පෙර, එම කාර්යයන් අවසන් කිරීම, ආයතන පරිශ්‍රයන් පිරිසිදු කිරීම, සියලු ස්ථානවල විෂබීජහරණයට පියවර ගැනීම, ආයතන සහ පාසල් ආරම්භයෙන් පසු රෝගී තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරන අයවලුන් වෙනුවෙන් ගිලන් කාමරයක් පවත්වා ගැනීම, කාර්ය මණ්ඩල දැනුවත් කිරීම සහ අදාළ වගකීම් පැවරීම, දෙමව්පියන්, පාසල් ප්‍රජාව සහ ආදි ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම, පුද්ගල හා සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කිරීම, අපද්‍රව්‍ය අපහරණය හා පරිසරය පිරිසිදු කිරීම, මානසික සෞඛ්‍ය හා මනෝ සමාජයීය අවශ්‍යතා පිළිබඳ නිසි අවධානය යොමු කිරීම ඇතුළු උපදෙස් රැසක් මෙම චක්‍රලේඛය සමග සියළු පළාත්, කලාප කොට්ඨාස අධ්‍යාපන බලධාරීන් සහ අනෙකුත් අධ්‍යයන ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත නිකුත් කරනු ලබන මෙම චක්‍රලේඛයෙහි සහ ඊට සමගාමීව නිකුත් කරනු ලබන උපදෙස් සංග්‍රහයෙහි අන්තර්ගත කොට ඇත.

කහගල චන්දාලෝක හිමි
Latest posts by කහගල චන්දාලෝක හිමි (see all)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: